Avslutningsdugnad 14. Nov, 2017

Skrevet av Ole Ølness

Lørdag 18 november skal vi ha en dugnad på rangen. Vi har et stort behov for å finne igjen baller som er slått ut på høyre og venstre side, samt ta opp baller som er kjørt litt ned i bakken på rangeområdet. Vi setter av et par timer til dette arbeidet, og håper at dugnadsånden fortsatt lever i beste velgående i klubben.

Vel møtt kl 10.30 lørdag 18/11Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.