Dugnad tirsdag 24. april! 20. Apr, 2018

Skrevet av Sven Martin Olsen  •  Nyheter  • 

Klargjøring til åpning av drivingrange og bane

I løpet av uke 17 vil rangen på Ilstad åpne. Banen vil åpne så snart forholdene tillater det.
For å få dette til er det avgjørende å få hjelp fra medlemmene til et par dugnadsøkter.

Første runde tar vi TIRSDAG 24. APRIL klokka 18.00. Les mer nedenfor.


HVA SKAL GJØRES:

  • Drivingrange: plukke baller, rydde, koste
  • I klubbhus: klargjøre, vaske, rydde lager
  • Rundt klubbhus: rydde, rake, koste
  • Selve banen: Så langt som mulig: rake, klargjøre, plukke greiner, stein, sjekke bunkere, kontrollere, sette ut merker mm
  • Annet arbeide etter behov

Etterhvert vil det bli behov for hjelp til litt maling og ferdigstillelse av overbygg på drivingrange, og sikkert litt hjelp til endelig ferdigstillelse av banen før åpning.

Vi ønsker også å blåse liv i hullfadderordningen, det vil si at medlemmene gjennom sesongen tar ansvar for å holde orden og kanskje pynte litt opp på et lite område av banen – eller kanskje «adopterer» et av hullene. Vi diskuterer dette nærmere på tirsdag

Odd Ove Danielsen
dugnadskomiteenFeil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.