Innkalling til ekstraordinært årsmøte 28. Feb, 2018

Skrevet av Ole Ølness  • 

Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Bodø Golfklubb.

Tid: Torsdag 15 mars kl 18.30

Sted: Bodø Videregående skole, restauranten

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling og saksliste.
  3. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  4. Endring av vedtekt vedrørende regnskaps- og revisjonsplikt. Styret foreslår følgende:
Ny - §18 Regnskap og revisjon
Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig og skal følge NIF's regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven.  Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

Endring - §12 Årsmøtets oppgaver
"Foreta valg av kontrollkomité, bestående av 2 revisorer iht. NIF's regnskaps- og revisjonsbestemmelser (velges for 1 regnskapsår)" erstatter "Foreta valg av: -Revisor og dennes stedsfortreder"

5. Valg av kontrollkomité, bestående av to revisorer iht. NIF's regnskaps og revisjonsbestemmelser for regnskapsåret 2017.

Mvh styret i Bodø Golfklubb

 

Etter det ekstraorinære årsmøtet vil det bli avholdt et kort medlemsmøte

Det ordinære årsmøtet vil bli avholdt i første halvdel av april, nærmere innkalling kommer.

 

Bakgrunnen for det ektraordinære årsmøtet er nødvendig valg av kontrollkomite for gjennomgang av regnskapet. Dette må være gjort før vi avholder årsmøtet.

På medlemsmøtet vil Kristian Hals, som nå fører regnskapet for Bodø Golfklubb, ta en kort gjennomgang av klubbens økonomi.

Vi håper også at medlemmene tar opp saker som kan være med på å gjøre både banen og klubben bedre.

 

StyretFeil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.